Rekenen en testen

Het concept is tot nog toe op verschillende manieren uitgetest.

Nadat eerst via uitgebreide berekeningen bekeken was of het concept een gunstige werking zou hebben, is een standaard radiografisch bestuurde zeilboot tot triakel omgebouwd en is hiermee bekeken of er mee gezeild zou kunnen worden.

Dankzij een door Senter verleende subsidie kon het Triakel concept uitgetest worden in de sleeptank van de afdeling Ship Hydromechanics Laboratory van de Technische Universiteit Delft. Van een ontwerp van een Triakel 36 (met een diepgang van 1,20 m.) is een model schaal 1 : 4 gemaakt.

Tijdens het slepen worden de weerstand, de zijwaartse krachten en de verticale bewegingen gemeten. In totaal zijn gedurende circa 60 runs metingen verricht.

Na het slepen is aan de hand van de resultaten een nieuw rekenmodel gemaakt, waarin bepaald kon worden wat de consequenties zouden zijn als veranderingen in het ontwerp zouden worden aangebracht.

Na deze rekenkundige aanpassingen zijn de resultaten verwerkt in een zogenaamd velocity prediction program (VPP). De resultaten zijn vergeleken met wat te verwachten is van een standaard zeilboot van ongeveer dezelfde lengte en weergegeven in een polair diagram. Hierin zijn de verwachte prestaties van de Triakel 36 weergegeven door de doorgetrokken lijnen en die van de standaard boot door de onderbroken lijnen.

Als volgende stap in de ontwikkeling van een zeilschip met het Triakel concept is een prototype gebouwd schaal 1 : 2, een Triakel 18.

Testen

Meer info over Triakel?

Vul hier uw zoekopdracht in