Voordelen

In de praktijk gebleken voordelen

Na het bouwen is de Triakel 18 uitgebreid getest met verschillende windsnelheden en op diverse wateren, waaronder het IJsselmeer en de Waddenzee. Uit de praktijk van bouwen en zeilen zijn een aantal opmerkelijke voordelen naar voren gekomen:

Krachtsverdeling

De richtvinnen zitten aan de zijkant van de boot. De krachten die door deze kielen op de boot worden uitgeoefend kunnen dus opgevangen worden door bodem vrijboord en dek. Bij een normale aangezette kiel moeten in de vlakke bodem speciale voorzieningen worden getroffen. Ook de loefbijter, het voorstag en de hekstagen grijpen aan in de buurt van het vrijboord. Bij de Triakel 18 staat de mast op twee stijve hoofdwanten, zodat ook de krachten uit de mast bij het vrijboord aangrijpen.

Koersstabiliteit

De Triakel is zeer koersstabiel. Ook op ruimere koersen kan het roer gedurende langere tijd los gelaten worden, zonder dat de boot van koers veranderd.

Zeileigenschappen

Zij kan hoger dan 45˚ aan de wind zeilen, optimaal is 30˚ aan de schijnbare wind. Qua snelheid kan ze zich meten met vergelijkbare schepen, terwijl die een grotere diepgang hebben.

Ruimte

Het Triakel concept is het meest effectief, als de boot breed is, in ieder geval daar waar de richtvinnen aan de romp bevestigd zijn. Het voordeel hiervan is dat het in het interieur veel ruimte oplevert. De traditionele nadelen dat het (enkele) roer bij helling uit het water getild wordt en de koers-onstabieliteit bij ruimere koersen treden niet op bij de Triakel.

Triakel

Meer info over Triakel?

Vul hier uw zoekopdracht in